Head of Customer Support

min. 1800€/m brrt

Full-time, Contract

Bratislava, Slovakia

Najdôležitejší team vo WebSupporte

Zákazníci vždy zdobili túto firmu. Starostlivosť o nich, je pre nás absolútne kľúčová. Žiadne iné oddelenie nemá toľko pozornosti, ako práve Zákaznícka podpora (v našej kmeňovej reči jednoducho “SUPPORT”). Denne riešia desiatky zapeklitých prípadov - ako známy Sherlock Holmes. Ich výsledky sú impozantné, keďže dosahujú v rámci zákazníckej odozvy až 9,8 z 10 bodov.

I keď je tím “supporťákov” zložený zo skúsených agentov, aj tí potrebujú aktuálne niekoho, kto im bude každý deň vytvárať priestor, inovovať ich pracovné postupy a starať sa o to, aby nás zákazníci milovali. Tento tím potrebuje človeka, pre ktorý je SUPPORT srdcovka a bude ho neustále posúvať o level vyššie.

Hľadá sa líder, ktorý:

- povedie 20 členný tím ľudí 

- bude sa podieľať sa dlhodobom strategickom plánovaní firmy

- bude nastavovať tímový budget a jeho plnenie

- bude koordinovať projekty

- bude systematicky podporovať vzdelávanie agentov

- bude implementovať "customer success" model

- bude zdieľať skúseností medzi tímami

- bude reprezentovať firmu aj verejne na prednáškach a workshopoch

Staň sa lídrom elitného tímu

Budeme radi, ak budeš:

- mať nezastaviteľný drive k hľadaniu príležitostí ako systémovo zjednodušiť riešenia a automatizovať

- mať za sebou v tejto oblasti už pár úspechov (a možeš sa nimi pochváliť na osobnom stretnutí)

- mať aspoň  3 roky skúseností v oblasti podpory zákazníkov, ideálne v oblasti IT

- mať skúsenosti s vedením a koordinovaním ľudí, ideálne aj s manažérskou pozíciou

- mať skúsenosti s komunikáciou v angličtine, aby si zvládol komunikáciu aj s kolegami z Maďarska

Za toto všetko ti ponúkame:

- priestor na realizovanie nápadov, lebo my tu Stále niečo vymýšľame, inovujeme a zlepšujeme

- skvelý kolektív ľudí, pre ktorých neexistuje odpoveď "to sa nedá"

- interné a externé vzdelávacie workshopy, hackathony, zahraničné konferencie, firemnú knižnicu a jazykové kurzy

- priestor na oddych alebo sústredenie v Chill Roome, masáže v office, XBOX, stolný futbal a MultiSport kartu

- vkusné teambuildingy, letné splavy, grilovačky, spoločné raňajky, vianočné večierky

- flexibilnú pracovnú dobu s možnosťou remote officu

- samozrejmosťou je firemný MacBook :) 

Radi zodpovieme tvoje otázky

Pošli nám životopis a napíš, prečo by si chcel pracovať na tejto pozícii. Zaujíma nás, čo ťa na tejto práci motivuje, aké máš ambície a ako veľmi poznáš značku WebSupport. Môžeš napísať rovno aj mne na veronika.melicherova@websupport.sk.

Odpíšeme úplne každému. Tých, ktorí nás zaujmú, pozveme na osobné stretnutie. Náš rozhovor bude trvať hodinku a určite na ňom stretneš mňa (HR) a Jána Cifru (CEO).

Tešíme sa na teba <3


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov vo forme poskytnutého životopisu spoločnosti Websupport s.r.o., za účelom jeho vedenia v databáze uchádzačov o zamestnanie. Viac informácií.
Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade s ustanovením článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“) 1. Ako Dotknutá osoba vyjadrujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: životopis (ďalej aj „CV“) Prevádzkovateľom. 2. Účelom spracúvania mojich osobných údajov je vedenie evidencie potencionálnych zamestnancov Prevádzkovateľa. 3. Doba trvania spracovania a uchovávania osobných údajov, vo forme CV, je určená a terminovaná na tri roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu Dotknutej osoby. Podmienky spracúvania osobných údajov 4. Ako Dotknutá osoba ďalej udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie a uchovávanie CV mojej osoby, ktorý môže Prevádzkovateľ použiť na vyššie uvedené účely. 5. Tento súhlas udeľujem v súlade s ustanovením článku 7 GDPR a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a beriem na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený. Tento súhlas je daný najdlhšie na tri roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu. 6. Po uplynutí doby súhlasu nebudú osobné údaje predmetom ďalšieho spracúvania. 7. Zároveň vyhlasujem, že v súlade s ustanoveniami článku 12 GDPR mi Prevádzkovateľ v transparentnej a zrozumiteľnej forme, formuloval jasne a jednoducho informácie uvedené v ustanoveniach čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR. 8. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve: - požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 GDPR, - na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení čl. 16, 17 a 18 GDPR, - namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 21 GDPR, - namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na mňa predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR, - na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR, - podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak som priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 9. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informácie, v prípade nárokovania práv týkajúcich sa Dotknutej osoby, je kontaktnou osobou HR Manager, p. Veronika Melicherová, t.č.: +421 911 827 388, email: veronika.melicherova@websupport.sk. Zodpovednou osobou je Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V. 10. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súlade s ustanovením čl. 34 GDPR, povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre moje práva. 11. Záverom vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa ustanovenia čl. 7 bod 3 GDPR. 12. Svojim súhlasom súčasne vyhlasujem, že som bol oboznámený s aktivitami, za účelom ktorých bol tento súhlas vydaný aj so spôsobom spracovania mojich osobných údajov.
Back

Ak táto pozícia nie je pre teba, ale poznáš niekoho, kto by sa na ňu hodil, určite nám ho odporuč. Ak odporučeného uchádzača príjmeme, pošleme ti odmenu 400 €

Pridaj sa k nám

member

Veronika Melicherová

member

Jan Cifra